Archív
Akcie v obci
Február 2021
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Návrh uznesení zo zasadnutia 27.12.2010

Uznesenie č.1/2011

OZ v Moravskom Sv. Jáne berie na vedomie:
-výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
-vystúpenie novozvoleného starostu

konštatuje, že:
1.novozvolený starosta obce Anton Emrich zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2.zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ: Ing. Richard Čižmár, Ing. Norbert Galčík, Matej Hajdin, Ing. Ján Knotek, Mgr. Jana Leskovská, Ivan Linder, Ing. Ivan Lupták, Mgr. Peter Švec, Jozef Zajic.

Uznesenie č. 2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Sv. Jáne
volí zástupcu starostu - Mateja Hajdina

Uznesenie č. 3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Sv. Jáne
A.z r i a ď u j e
komisie, a to:
komisiu sociálnu a finančnú
komisiu pre výstavu a životné prostredie
komisiu poriadkovú
komisiu kultúrnu a športovú

B.v o l í
a)predsedu komisie sociálnej a finančnej Ing. Norberta Galčíka
predsedu komisie pre výstavbu a životné prostredie Ing. Richarda Čižmára
predsedu komisie poriadkovej Mgr. Petra Šveca
predsedu komisie kultúrnej a športovej Mgr. Janu Leskovskú
b)člena komisie sociálnej a finančnej Jozefa Zajica
člena komisie pre výstavbu a životné prostredie Ing. Ivana Luptáka
člena komisie poriadkovej Ivana Lindera
člena komisie kultúrnej a športovej Jána Knotka a Mateja Hajdina

C.u r č u j e sobášiacich:
Antona Emricha, Jozefa Zajica, Ing. Norberta Galčíka

Uznesenie č. 4/2011

OZ v Moravskom Sv. Jáne

určuje

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom Obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat strostu obce vo výške 1 638.- EUR.

Uznesenie č. 5/2011

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Sv. Jáne rozhodlo, že bude poskytnutá náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku pre Ing. Vladimíra Škrabáka - doterajšieho starostu obce.

Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh uznesenia - za uznesenie hlasovalo 9 poslancov, uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Comments are closed.

Z fotogalérie
dscf2235.jpg tc-hohenhau07-31.jpg dscf2025.jpg RODINA Príprava na zaškvarovanie habanske07-13.jpg