Archív
Akcie v obci
Február 2021
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Uznesenia zo zasadnutia - 25. februára 2010

Uznesenie č. 1/2010

OZ súhlasí s pridelením bytu na 15 b. j. po Erike Linderovej, rodine Juraja Šrámka a manželke Beate, bytom Moravský Sv. Ján č. 794.

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 2/2010

OZ v Moravskom Sv. Jáne schvaľuje za prísediacich na pojednávaniach v trestných veciach na Okresnom súde Senica v zmysle § 140 z.č. 385/2000 Z.z. z radov nasledovných občanov: Viera Hladíková, Moravský SV. Ján č. 47 a Ing. Anton Karáč, Moravský Sv. Ján č. 365.

Uznesenie č. 3/2010

OZ v Moravskom Sv. Jáne súhlasí s odpustením miestnej dane za služobných psov PZ v roku 2010 pre Prezídium PZ, odbor kynológie a hipológie, Mlynská dolina 35, Bratislava . Jedná sa o 22 chovných psov a súk.

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 4/2010

OZ v Moravskom Sv. Jáne súhlasí s umiestnením stávkovej kancelárie TIPSPORT SK, a.s. J. Kalinčiaka 14, Žilina v prevádzke RI+BR spol. s r. o. Moravský Sv. Ján.

Zároveň nariaďuje zosúladiť prevádzkové hodiny s prevádzkou RI+BR, s. r. o. Moravský Sv. Ján.

Uznesenie č. 5/2010

OZ schvaľuje preplatenie faktúr za drobné opravy na nájomných bytoch vo výške rozdielu na 16,50 € do fakturovanej sumy.

Uznesenie č. 6/2010

OZ nesúhlasí so zriadením služby v obci Moravský Sv. Ján na odchyt túlavých psov.

Róbert Cagáň, SNP 53, Pezinok

Mário Salay, Sekule č. 667 – žiadosť o pridelenie obecného bytu.

Uznesenie č. 7/2010

OZ žiadosti o pridelenie bytu doporučilo zaradiť do poradovníka žiadateľov. Tieto žiadosti budú v evidencii žiadateľov po dobu troch rokov. Po uplynutí troch rokov budú z evidencie (pokiaľ nebudú obnovené) vyčiarknuté.

Uznesenie č. 8/2010

OZ súhlasí s poskytnutím finančnej čiastky vo výške 50,-€ pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Senica, Skalica na realizáciu projektu: Umenie žiť v tme

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Comments are closed.

Z fotogalérie
Fundament sociálnej budovy dscf0251.jpg tc-hohenhau07-52.jpg tc-hohenhau07-38.jpg RODINA dscf2242.jpg