Archív
Akcie v obci
Február 2021
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Uznesenia zo zasadnutia - 25. marca 2010

Uznesenie č. 9/2010

OZ schvaľuje rozpočet obce Moravský Sv. Ján na rok 2010. Návrh rozpočtu na roky 2011a 2012 vzalo OZ na vedomie.

Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov.

1 poslanec sa zdržal hlasovania.

Uznesenie č. 10/2010

OZ súhlasí s výmerom starých a spráchnivených ovocných stromov a kríkov pri MK rodinného domu súp. číslo 89, ktoré ohrozujú bezpečnosť chodcov a cestnú premávku. Zároveň špatia vzhľad obce. V rámci rekonštrukcie Námestia SNP budú tieto staré stromy odstránené.

Uznesenie bolo jednohlasne chválené.

Uznesenie č. 11/2010

Žiadosti o pridelenie bytu budú zaradené do zoznamu žiadateľov. V zozname budú v evidencii po dobu 3 roky.

Miroslav Maxian a manželka Anna, Moravský Sv. Ján č. 57 – žiadosť o odkúpenie pozemku na parc. č. 883/33 o výmere 172 m2 a parc. č. 883/32 o výmere 83 m2 v k. ú. Moravský Sv. Ján.

Poslanci sa oboznámili so situáciou a geometrickým zameraním a súhlasili s odpredajom pozemku v prospech manželov Maxianových za 10,-€/m2. Bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. 12/2010

OZ v Moravskom Sv. Jáne súhlasí s odpredajom časti obecného pozemku v prospech manželov Miroslava a Anny Maxianovích, bytom Moravský Sv. Ján č. 57. Jedná sa o parcelu č. 883/33 o výmere 172 m2 a parcelu č. 883/32 o výmere 83 m2 v obci k. ú. Moravský Sv. Ján. Cenu pozemku schválili 10,-€/m2. Náklady spojené so spísaním KZ a návrhom na vklad do katastra bude hradiť kupujúci.

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Comments are closed.

Z fotogalérie
dscf2249.jpg Pohľad od kurtov dscf2252.jpg domovdod-2.jpg mikulas-2009-010.jpg RODINA