skola_prirodMoravský Svätý Ján patrí  medzi obce, ktorých meno sa nachádza v každej odbornej práci o slovanskom osídlení  nášho územia a to vďaka hromadnému nálezu predveľkomoravských železných a bronzových predmetov. Názov obce Zent Janos, Sankt Johan an der March, Svätý Ján pochádza od mena patróna obce a kostola. Neskôr bol rozšírený o orientačný prívlastok Moravský, podľa rieky Moravy. V 13. storočí po odchode Tatárov vtedajšia uhorská šľachta darovala svätojánske panstvo Petrovi ReÅ¡ickému, . I napriek týmto známym skutočnostiam sa prvá písomná zmienka o obci viaže až na rok 1449. V 15. storočí bola majiteľkou svätojánskeho panstva rodina Révayovcov, ďalej patrilo grófom z Pezinka a Sv. Jura, neskôr k panstvu hradu Ostrý Kameň. V druhej polovici 16. storočia sa v obci usadili Habáni, ktorí sa zaoberali výlučne remeslami a mali spoločný majetok. Za vlády Márie Terézie bola postavená ich škola, kde sa vyučovalo v nemeckom jazyku a to až do roku 1884. V roku 1839 si Habáni postavili malý kostolík, ktorý doteraz slúži svojmu účelu. Od 17. storočia sa obec rozvíjala ako zemanské mestečko s jarmočným právom. Stala sa strediskom panstva hradu Ostrý Kameň, ktoré sa nazývalo Svätojánske. Majiteľmi panstva boli postupne rody Kegleriovcov, Batthányovcov, Zichyovcov, Jesenákovcov a Erdédyovcov. V roku 1653 bola v obci zriadená farnosť rímskokatolíckej cirkvi pre obce Moravský Svätý Ján a susedné Sekule . Od tej doby sa vedú matričné záznamy o pokrstených , zosobášených a zomrelých . Už od 18. storočia fungoval v obci poštový úrad, v ktorom sa sústreďovali a rozdeľovali poštové zásielky nielen z okolitých slovenských, ale i rakúskych obcí.
kastielZ kultúrno-historických pamiatok si zaslúži pozornosť kaštieľ, ktorý postavil v roku 1866 gróf Zicsi ako barokový objekt. Neskôr vyhorel a barón Hirsch ho prestaval a zväčšil na dve poschodia. Až do roku 1917 bol majiteľom princ K.F. Hohenlohe. Potom sa vlastníci a správcovia striedali až do roku 1958, keď sa tu zriadil Domov dôchodcov. Od roku 1965 je v kaštieli špecializovaný ústav sociálnej starostlivosti pre mužov.
kos_sv_janaSakrálnou dominantou obce je rímsko-katolický Kostol sv. Jána Krstiteľa , postavená v rokoch 1840-1851 na mieste staršieho barokového kostola, z ktorého zostala zachovaná iba veľka. Okolo kostola bol pôvodne umiestnený aj cintorín, no po zákaze pochovávania v intraviláne obce bolo pochovávanie prenesené na miesto dnešného cintorína smerom na Prístˆavu . Najstarší náhrobnýk pochádza z roku 1777. V obci boli tri majere, pálenica, sýpka a sladovňa. V 20. storočí pribudol liehovar a konzerváreň. Hasičský zbor bol založený v roku 1879.