OZ v Moravskom Sv. Jáne schvaľuje poplatky za služby v dome smútku a cintorínske poplatky nesledovne:

- použitie obradnej miestnosti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16, 60€

- chladiarenské zariadenie prvé 2 dni po .  .  .  .  .  . 3, 32€

každý ďalší deň 100% príp. t. k.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6, 64€

- hudobný doprovod .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1, 66€

-vystavenie vencov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0, 50€/ks

- vystavenie kytíc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0, 33€/ks

Poplatky hrobov na cintoríne na 10 rokov:

- detský hrob    3, 31€

- jednohrob      6, 63€

- dvojhrob       13, 27€

- trojhrob         19, 91€