Obecné zastupiteľstvo

Za starostu obce bol zvolený:

Ing. Škrabák Vladimír počet hlasov: 338

Za zástupcu starostu obce bol zvolený jednohlasne:

Jozef Zajic

Predsedovia komisií:

Komisie Predseda člen
Komisia sociálna a finančná Ing. Norbert Galčík Vladimír Folba
Komisia pre výstavbu a životné prostredie Štefan Haššo Róbert Benkovič
Komisia poriadková Stanislav Krajčír Ing. Miloslav Vadina
Mgr.Ľuboslav Linder
Jirka Kolda
Komisia kultúrna Mgr. Katarína Ježková Matej Hajdin
Zuzana Krajčírová
Jana Zaicová

Sobášiaci:

Ing. Vladimír Škrabák
Mgr. Katarína Ježková
Ing. Norbert Galčík

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledujúci kandidáti:

Matej Hajdín počet hlasov: 488
Jozef Zajic počet hlasov: 472
Stanislav Krajčír počet hlasov: 447
Ing. Norbert Galčík počet hlasov: 404
Štefan Haššo počet hlasov: 393
Róbert Benkovič počet hlasov: 385
Vladimír Folba počet hlasov: 315
Katarína Ježková počet hlasov: 289
Ing. Miloslav Vadina počet hlasov: 272