úvodný text o športe, kultúre a voľnočasových aktivitách v obci