Termíny, organizátori a nové akcie budú dopĺňané do zoznamu priebežne. Jednotlivé akcie budú bližšie popísané v “aktualitách.

Plán podujatí na rok 2010 na stiahnutie..

Obec Moravský Svätý Ján  - plán podujatí na r. 2010
mesiac dátum
Január
Tradičný hasičský ples
T: 16. 01. 2010
Maškarný ples  - TJ Slavoj
T: 30.01.
Február
Maškarný ples - Záhoráci v pohybe
T: 13. 02.
Marec
Miestna knižnica- podujatie k Mesiacu knihy
T: Z:
Divadelné predstavenie v KD
T: Z: KŠK
Apríl
Minifutbalový turnaj  - na ihrisku s umelým trávnatým povrchom
T: Z: TJ Slavoj
Slávnostná kolaudácia tenisových kurtov-tenisový turnaj  s Tvrdonicami
T: Z: TC MSJ
Jarná turistika  /Vysoká , Vápenná - Malé Karpaty/
T: Z: ZvP
Stavanie máje
T: 30. 04. 2010 Z: DHZ
Máj
11.-ty ročník Splavu Dyje a Moravy
T: 1. 05. 2010 Z: ZvP
Deň matiek - kultúrny program pre matky s deťmi v KD
T: Z:
Splav rieky Moravice
T: Z: ZvP
Pohárová súťaž Plameň - Hasiči na štadióne TJ Slavoj
T: 22. 05. 2010 Z:DHZ
Jánsky graffity jam
T: 22. 05. 2010 Z:OÚ MSJ, KŠK
Jún
MDD - slávnostné otvorenie detského ihriska na štadióne TJ Slavoj
T:30. 05. 2010 Z:TJ Slavoj , OÚ MSJ
Memoriál Ing. Ladislava Maxiana - futbalový turnaj mladších žiakov
T: Z: TJ Slavoj MSJ
Slávnostné otvorenie hasičskej dráhy na štadióne TJ Slavoj
T: 13. 06. 2010 Z:OÚ MSJ, DHZ
Hasičská súťaž “O pohár starostu obce”
T: 19. 06. 2010 Z:DHZ
Slávnostná kolaudácia zrekonštruovaného Námestia SNP
vernisáž výstavy “Štúdium v Kanade” - Adam Škrabák
T: 25. 06. 2010 Z:OÚ MSJ
Tradičný Svätojánsky jarmok , jarmočná veselica na ZS
T: 26. 06. 2010 Z:OÚ MSJ
Nohejbalový turnaj s Tvrdonicami v Tvrdoniciach
T: Z:Oú MSJ
Júl
Cyklo M - týždenné túlanie sa na bicykli po brehoch rieky Moravy
T:3.07 - 10.07. 2010 Z: Oú MSJ
Memoriál Ferka Emricha - futbalový tunaj dorastencov a mužov
T: Z: TJ Slavoj MSJ
Na bicykli cez tri krajiny za jeden deň
T:17. 07.2010 Z: ZvP
Letné kino
T: Z: My Caffé
August
Medzištátny tenisový turnaj Hohenau - Moravský Sv. Ján - TC
T: Z: TC MSJ
Splav Sázavy
T: 12. 08 - 15.08 Z: ZvP
Letné kino
T: Z:My Caffé
September
Habánske hody
T:11.09 - 12.09. 2010 Z:OÚ MSJ , KŠK
III. ročník Radlrekordstag v spolupráci s Hohenau
T:18.09 Z:  ZvP
K prameňom rieky Moravy - Memoriál Mariána Šrámka
T: 24.09.-26.09. Z:  ZvP
Tenisový turnaj Jány Open
T: Z: TC MSJ
Október
Jesenný Svätojánsky jarmok
T:09.10.2010 Z: Oú MSJ
Memoriál Mgr. Vlastimila Šimka - futbalový turnaj starších žiakov - ZŠ
T: Z: ZŠ
Posedenie s dôchodcami
T:25.10 Z:Oú MSJ KŠK
November
Turnaj v minifutbale - na ihrisku s umelým trávnatým povrchom
T: Z: TJ Slavoj
Divadelné predstavenie
T: Z: KŠK
December
Mikuláš pre deti
T:05.12      o 15,00 Z: Oú MSJ KŠK
Vianočné trhy
T:18.12 Z: Oú MSJ
Vianočný koncert
T:18.12 Z: Oú MSJ
Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce
T:27.12.-28.12 Z: ŠK Jáňan
Halový tenisový turnaj
T: Z: TC MSJ
V Moravskom Sv. Jáne 05.03.2010
Vypracoval: Kultúrno - športová komisia (KŠK)