3. júla v krásny letný slnečný deň sa konal Deň otvorených dverí v DOMOV-e Zariadenie pre seniorov a Domove sociálnych služieb.

Prítomných privítala vedúca zariadenia Mgr. Lucia Lopatníková. Po príhovore vedúcej DOMOV-a pozdravil prítomných starosta obce Moravský Sv. Ján, Ing. Vladimír Škrabák.

domov

V rámci priateľských vzťahov sa tejto záhradnej slávnosti zúčastnili aj iné zariadenia z Trnavského samosprávneho kraja. Veľmi milo nás prekvapili priatelia zo zariadenia “Barborka” v Uníne, ktorí nám darovali vlastnoručne upečenú tortu. Gbelania sa nenechali zahanbiť a darovali nám vlastnoručne vyrobené darčeky. Naši najbližší susedia z Kútov z “Nezábudky”  nás potešili nielen svojou prítomnosťou, ale aj zaujímavou pohľadnicou.

domov Úvodným spevom otvorili kultúrny program členky spevokolu Jednoty dôchodcov.
Po programe pokračovali klienti DOMOV-a, ktorí svojich rodinných príslušníkov a priateľov z iných zariadení privítali pekným spevom.

Všetkých prítomných zaujala prezentácia pripravená vedúcou DOMOV-a. Deň otovrených dverí pokračoval v duchu dobrej nálady a ľudových piesní.

A aby bolo jasné, že ľudia sa vedia baviť v každom veku klienti z Domu pokojnej staroby v Gbeloch nám na záver prichystali ešte jeden darček: veselého harmonikára, ktorý okolo seba rozosieval dobrú náladu a chuť do života.

dssky-0931Ostáva nám len veriť, že spoločnosť našich priateľov a dobrá nálada nám vystačí do ďalšieho spoločného stretnutia.
Veríme, že bude čoskoro, a že všetci dostaneme možnosť pobudnúť v zdraví a spokojnosti v kruhu svojich priateľov.

Mgr. Lucia Lopatníková
Fotogaléria zo Dňa otvorených dverí