Kategória: muži
—————————Požiarny útok       Štafeta            Súčet časov
1. Senica                          19,00                  77,25               96,25
2. Mor. Sv. Ján             19,60                   79,27               98,87
3. Koválov                     18,76                    81,15                99,91
4. Sobotište                   21,65                    79,77             101,42
5. Kúty                            22,77                   79,59             102,36

hasiciKategória: ženy

—————————Požiarný útok      Štafeta      Súčet časov
1. Mor. Sv. Ján            26,28                  93,58           119,86
2. Sobotište                  27,42                  97,05         124,47
3. Senica                       27,75                  97,34          124,79
4.Kúty                           24,83                  101,70         126,53
5. Dojč                          35,72                   104,01        139,73
hasičiKategória: muži nad 35 rokov

————————Požiarný útok         Štafeta      Súčet časov
1. Kúty                            28,61                        97,51          126,12
2. Sobotište                  29,13                        99,89           129,02
3. Štefanov                   37,27                        99,53          136,80
4. Senica                       36,79                        109,90        146,69
5. Šajdíkové Hum.    65,49                         124,10        189,59

hasičiKategória: dorastenky

———————–Požiarný útok     Štafeta   Súčet časov
1. Senica                        24,76                   89,76     114,52
2. Sobotište                 28,42                    93,03     121,45
3. Kúty                          32,04                   94,80     126,84
4. Štefanov                  28,97                   100,26   129,23
5. Bílkové Hum.          ND                        109,53    ND

Kategória: dorastenci
——————–Požiarný útok    Štafeta    Súčet časov
1. Mor. Sv. Ján          19,49               79,89        99,38
2. Cerová                    24,31                79,42       103,73
3. Prievaly                 23,37                91,77       115,14
4. Štefanov                29,91                 88,05      117,96
5. Sekule                     33,91                95,54       129,45

hasičiPrebor jednotlivca - muži
1. Jaroslav Skok - Sobotište       11,20
2. Ing. Ján Rusňák - MSJ             11,25
3. Jakub Pavelka - Kúty               11,60
4. Peter Blanárik - Sobotište      12,73
5. Štefan Maxián - MSJ                13,77
6. Martin Hulka - Sobotište        14,36
7. Juraj Trubiroha - Kúty           15,01
8. Lukáš Tulák - Prietrž                15,16
9. Juraj Velický - Kúty                 16,04
10. Tomáš Kubisa - Jablonica   16,30
11. Boris Maxián - Kúty               16,42
12. Tomáš Rybnikár - Podbranč  17,72
13. Adam Hollý - Sekule              18,54
14. Ján Krč - Prietrž                       20,59
15. Martin Maxián - Kúty             ND
15. Lukáš Nosko - Prietrž             ND

Prebor jednotlivca - dorastenci
1. Marek Hajdin - MSJ                    11,15
2. Jakub Maxián - Sekule              13,47
3. Ján Knotek - MSJ                        13,75
4. René Valachovič - Cerová      13,98
5. Milan Kadlíček - Podbranč     16,10
6. Peter Tomša - Štefanov            15,46
7. Ondrej Jankových - Podbranč   16,62
8. Peter Mračna - Sekule               16,83
9. Patrik Baťko - Sekule                 17,00
10. Matúš Okasa - Štefanov          17,27
11. Stanislav Bilovský - Kováľov  17,43
12. Matúš Brúsil - Štefanov          17,92
13. Michal Kubisa - Jablonica     18,31
14. Drahomír Klučka - Štefanov  18,63
15. Mojmír Knápek - Cerová          21,11

Prebor jednotlivca - muži nad 35 rokov
1. Ján Skok - Sobotište                    14,25
2. Mgr. Jaroslav Černek - Sobotište  14,63
3. Milan Mareček - Sobotište        15,30
4. Jozef Blanárik - Sobotište          18,53
5. Miroslav Slezák - Sobotište       18,80
6. Milan Miča - Senica                      18,96

Prebor jednotlivca - ženy
1. Zuzana Hurbanisová - Sobotište     14,97
2. Marcela Čermáková - Senica            15, 71

Prebor jednotlivca - ženy nad 35 rokov
1. Božena Kramárová - Sobotište      18,00
2.Ing. Jarmila Drinková - Senica       19,91

Prebor jednotlivca - dorastenky
1. Darina Hurbanisová - Sobotište     15,35
2. Erika Bolfová - MSJ                             15,35
3. Zuzana Petrášová - Senica               15,42
4. Zuzana Borotová - Senica                17,26
5. Monika Masárová - Senica               18,17
6. Andrea Klenová - Štefanov             18,51