Zloženie výboru DHZ

Funkcia

Meno a priezvisko

Rok národ.

Adresa a PSČ

Číslo tel.

predseda DHZ

Ivan Linder ml.

1977

Moravský Svätý Ján Č.d.

0905862829

podpredseda -veliteľ DHZ

Ivan Linder st.

1952

Moravský Svätý Ján 908 71 Staničná 252

0905828522

tajomník

Miroslava Linderová

1980

Moravský Svätý Ján 908 71 Staničná 252

0905920822

preventivár

Ján Rusňák

1985

Moravský Svätý Ján 908 71 Nová 338

0915451814

pokladník

Katarína Špetková

1982

Moravský Svätý Ján 908 71 Pri studienke 643

0907784403

referent mládeže

Marián Macejka

1981

Kúty 908 01 Č.d. 128

0908757847

strojník

Vladimír Miholek

1954

Moravský Svätý Ján 908 71 Nová 344

0903438780

revízor

Helena Zajícová

1943

Moravský Svätý Ján 908 71 Pláňavská cesta 91

0907021876

člen výboru

Stanislav Linder

1983

Moravský Svätý Ján 908 71 Staničná 252

0905665285

člen výboru

Eva Miholková

1958

Moravský Svätý Ján 908 71 Nová 344

0903441415

Zloženie výboru DHZ

Funkcia

Meno a priezvisko

Rok národ.

Adresa a PSČ

Číslo tel.

člen výboru

Jozef Švec

1941

Moravský Svätý Ján 908 71 č.d. 453

-

člen výboru

Štefan Maxian

1975

Moravský Svätý Ján 908 71 č.d. 816

0905981644

člen výboru

člen výboru

člen výboru

člen výboru

zloženie výboru schválené dňa: 2.12.2006 v Moravskom Svätom Jáne

pb220306