Stránky Materskej školy nájdete na http://www.msmoravskysvjan.sk/

Akcie  MŠ:

tekvice-3Pozrite sa deti,

šarkan letí

dyňka čupí v tráve,

v škôlke práve.

Fučal vietor jedna radosť a keďže nám pár dní poriadne strapatil hlavy, mysleli sme si ,že i ten vietor trénuje na pripravovanú Šarkaniádu… viac